Baas in eigen hoofd

There are only two lasting bequests we can hope to give our children.  One is roots; the other, wings.

We leren onze kinderen tandenpoetsen, netjes te eten, taal ,rekenen, geschiedenis en nog veel meer. Maar niks over emoties, zelf-inzicht noch communicatie-vaardigheden om je gezond, flexibel en weerbaar te houden. Door inzicht in wat emoties zijn, behoeftes, waar die vandaan komen, inzicht in hun eigen gevoelswereld, kan men hieraan werken. In deze workshop worden zij aan de hand genomen om dit in een veilige en speelse omgeving te ontdekken. Het belang hiervan wordt vaak onderschat. Hoeveel mensen kunnen hun emoties goed verwoorden? Zich kwetsbaar opstellen en woorden geven aan gevoel en waar dit vandaan komt. Vaak is dit de voedingsbodem voor zelfkritiek en faalangst. Emotioneel welbevinden is van grote impact op onze gezondheid op fysiek, psychisch, relationeel en andere vlakken in ons leven. Onderzoek toont aan dat kinderen met een hoger EQ gezondere keuzes maken in het leven.

We hebben vaak de neiging te denken dat onze kinderen niet in staat om de emotionele complexiteit van hun wereld te begrijpen. We denken dat we hen beschermen door zaken minder complex of lastig te maken of minder leuke onderwerpen te mijden.
Zodra kinderen verbaal vaardig zijn, kan hen worden geleerd om hun gevoelens te identificeren en hierover te communiceren. Hiervoor is wel een specifieke basis en identificatie voor nodig. Dat is wat deze workshop gaat bieden.

De Workshop

Workshop: Baas in eigen hoofd | 5 middagen waarin we spelenderwijs werken aan het verhogen van het EQ en zelfbewustzijn.

In een veilige omgeving waar emoties openlijk gesproken kunnen worden, zullen de meeste kinderen vrijuit over hun gevoelens praten en zijn ze capabel om heel natuurlijk empathie voor hun leeftijdsgenoten of anderen te hebben. Voortdurend zijn de kinderhersenen in ontwikkeling. Met de vaardigheden om je al vroeg, veilig en capabel emotioneel kwetsbaar te uiten, gun je het hen om lastige situaties bespreekbaar te kunnen maken en hen zodoende hun soms traumatiserende machteloosheid ontneemt in lastige fases (later) in het leven.

Deze workshop is opgebouwd uit 5 middagen met specifieke onderwerpen:

  1. Filosofie
  2. Psychologie – gevoelens, emoties en behoeftes
  3. Communicatie en contact
  4. Bewustzijn
  5. Ethiek

Filosofie
Vragen stellen, leren en kritisch en creatief oplossingen zoeken en beargumenteren.
Meningen identificeren en respecteren en feiten herkennen.
Wat is waar? Vragen als: Wie ben ik en wat is de wereld om me heen?
En nog véél meer op weg naar een wijsgeer.

Psychologie
Herken emoties in anderen
Begrijp de oorzaken en gevolgen van emoties
Benoem emoties
Hoe uit en reguleer ik mijn emoties
Conflicten – Onbegrip en communicatie, Gelijk hebben of vertrouwen op jezelf

Communicatie
Hoe uit ik me als ik emotioneel ben
Hoe vraag ik (veilig) “waarom”? Hoe stel ik (emotioneel) moeilijke vragen?
Geduld – luister om te luisteren of leren (niet om te antwoorden)
NVC Kids

Bewustzijn
Aannames en generalisaties: bekijk je eigen ideeën
Zelfbewustzijn – Hoe goed ken ik mezelf en mijn emoties?
Empathie – Hoe verplaats ik me in de situatie en gevoel van de ander
Emotioneel uiten en reguleren – Wanneer voel ik wat en hoe doe ik dat?
Interne motivatie – Voelen en doen wat belangrijk voor me is

Ethiek
Relaties met andere mensen
Eerlijkheid en lief zijn
Logica en redeneren
Hoe ben ik een goede vriend(in)

Het (leer-) doel van deze workshop is een emotioneel intelligenter en zelfbewuster kind dat vaardiger is in het identificeren van het eigen gevoel en effectiever is in het communiceren hiervan. Identiteitsontwikkeling, uitdrukkingsvaardigheden, kritisch en creatief probleemoplossend leren denken en samen leren beargumenteren van de eigen opvattingen en naar elkaar luisteren staan hierin centraal. Uw kind leert dat verschil in mening geen conflict hoeft te zijn. Uw kind weet waar ze staat in de wereld, wat ze voelt en hoe ze over dingen denkt leert ze verwoorden. Ze kan emoties bij anderen identificeren en heeft inzicht in haar eigen emoties. Ze weet hoe ze bij haar eigen gevoel kan blijven, wat logisch is en wat belangrijk is om te doen voor zichzelf. Hoe kan ze een beter mens zijn en hoe behandelt ze anderen. Kortom een hoger EQ & Bewustzijn.

Deze workshop is ontwikkeld i.s.m. psychologen, basisschoolleraren, therapeuten en coaches. Geef je kind op en informeer naar de eerstvolgende workshop.

Geef je kind hier op of vraag informatie aan: