Zingeving

Inspiratie & zingeving

Zingeving:
Zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de
psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het
leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te
scheppen. Het woord zelf suggereert dat dit een actief proces is, wat erop wijst dat
de zin van enig voorval geen vanzelfsprekendheid is.

Zelf-inzicht / Introspectie
Introspectie of zelfreflectie is een term uit de psychologie. Het is een activiteit
waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van
overdenking gemaakt worden. Reflecteren, of reflectie, is het doorgronden en
herkennen van processen die bewust en onbewust plaatsvinden binnen de eigen
psyche. Het gaat hierbij niet alleen om denkprocessen, maar ook om gedrag. Het
heeft vaak betrekking op ervaringen en gebeurtenissen. Reflectie wordt gebruikt
om gelijksoortige situaties in de toekomst beter te kunnen hanteren.

“Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones.” – Thich Nhat Hanh

Inspiratie over het geheim van het leven (secet of life)? 
Quotes van bekende mensen… (maar dan zonder hun namen):

1. What we call the secret of happiness is no more a secret than our willingness to choose life.
2. The secret of life is enjoying the passage of time.
3. Those who find beauty in all of nature will find themselves at one with the secrets of life itself.
4. The true secret of happiness lies in taking a genuine interest in all the details of daily life.
5. The greatest sweetener of human life is Friendship. To raise this to the highest pitch of enjoyment,
is a secret which but few discover.
6. Life is supposed to be a series of peaks and valleys. The secret is to keep the valleys from
becoming Grand Canyons.
7. One of the secrets of life is to make stepping stones out of stumbling blocks.
8. The secret of life is to live it to its fullest.
9. The purpose of our lives is to be happy.
10. The secret of life is to enjoy the passing of time.

Onderstaande sprekers belichten de ‘menselijk ervaring’ en “bewust-zijn” vanuit een inspirerend perspectief. Wat betekent dit, mens zijn? Staan we los van de rest?

“An exciting and inspiring future awaits you beyond the noise in your mind, beyond the guilt, doubt, fear, shame, insecurity and heaviness of the past you carry around.” – Debbie Ford