Depressie

Wetenschap en inspiratie

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. – Buddha.

Traumatische ervaringen grootste oorzaak angst en depressie

Gedachtegang over traumatische gebeurtenis bepaalt mate stressgehalte.
Uit onderzoek door psychologen aan de University of Liverpool bleek dat traumatische ervaringen de hoofdoorzaak zijn voor angsten en depressie; maar hoe de persoon over die ervaringen denkt, bepaalt hoeveel stress erdoor ervaren wordt.

Onderzoekers van de Institute of Psychology, Health and Society van de universiteit analyseerden de antwoorden van 32.000 deelnemers tussen de 18 en 85 jaar die een online vragenlijst hadden ingevuld. De vragenlijst onderzocht de oorzaken en consequenties van stress. (de “Stress Test” van de BBC)

Dit onderzoek was het grootste van dit soort onderzoeken dat ooit in het Verenigd Koninkrijk is gehouden. Er werd ontdekt dat traumatische ervaringen op zich de grootste bepalende factor zijn voor angst en depressie. De daaropvolgende factoren zijn psychische aandoeningen in de familie, hoogte van het inkomen en onderwijsniveau. Het wel of niet hebben van een relatie en sociale omstandigheden bleken kleinere, maar toch significante stress-bevorderende factoren. De onderzoeksresultaten toonden echter ook aan dat de persoonlijke denkstijl net zo goed een bepalende factor is voor de mate waarin iemand angst ervaart of depressief is.

In de  “Stress Test” werd aan de deelnemers verschillende vragen gesteld over psychische problemen in hun familiegeschiedenis, life events (bepalende levensgebeurtenissen), inkomens- en onderwijsniveau, relatie-status en sociale levensomstandigheden. Ook werd aan de deelnemers gevraagd hoe zij reageerden op stressvolle gebeurtenissen. Of zij bijvoorbeeld met vrienden over hun problemen praatten, of ze naar alcohol grepen om stress te verminderen, of ze zichzelf de schuld gaven.

Professor Peter Kinderman, hoofd van het Institute of Psychology, Health and Society en leider van het onderzoek zegt: “Depressie en angststoornis zijn gecompliceerde gezondheidstoestanden en er is niet één enkele oorzaak. Wij wilden meer te weten komen over wat veroorzaakt dat mensen angstig of depressief worden en waarom bepaalde mensen er meer onder lijden dan anderen.

“Alhoewel we weten dat de genetica en de levensomstandigheden van een persoon bijdragen aan het krijgen van psychische problemen, toonden de onderzoeksresultaten aan dat traumatische gebeurtenissen de hoofdoorzaak zijn dat mensen lijden aan angsten of depressie. Het is echter zo dat de manier waarop iemand denkt en omgaat met stressvolle gebeurtenissen net zo goed een indicator is voor de mate van stress en angst die wordt ervaren.”

“Hoewel we de familiegeschiedenis en de levenservaringen van een persoon niet kunnen veranderen, is het wel mogelijk om iemand te helpen om de manier waarop men denkt te veranderen en om hen positieve coping-strategieën  aan te leren waardoor het stressgehalte verlaagt kan worden.” (bron: “Medical News Today. MediLexicon, Intl.)

“Het zit in mijn genen”

Het werk van Bruce Lipton over epi-genetics legt goed uit dat wij zelf mede verantwoordelijk zijn van wat wel en niet “geactiveerd wordt”.

Henk Fransen legt het als volgt uit:

“Wat men tot nu toe heeft ontdekt is het volgende.

Het erfelijke materiaal is een soort kralenketting en elke kraal is verantwoordelijk voor ‘iets’ in je lichaam. Je hebt bijvoorbeeld een kraal voor blauwe ogen. Wanneer jij die kraal van je ouders hebt meegekregen dan heb jij dus blauwe ogen. En zo zijn er kralen voor alle processen die in het lichaam plaatsvinden. Wanneer jij een bepaalde kraal niet van je ouders hebt meegekregen kan er dus een bepaald proces ook niet in je lichaam plaatsvinden en dat noemen we een erfelijke ziekte. Die ziekte zie je dan ook bij (een van) je ouders of grootouders terug want zij missen die kraal ook. In een klein deel van de gevallen is dit de oorzaak van kanker. In het merendeel van de gevallen blijkt erfelijkheid echter geen rol te spelen, maar blijken zogenaamde ‘schakelaars’ het probleem. Wat moet je je daarbij voorstellen?

Om de besproken kralenketting blijkt een gigantisch schakelsysteem te zitten dat kralen aan- en uit kan zetten. Het functioneren van deze schakelaars blijkt bepaald te worden door leefstijlgewoonten (medische term: epi-genetica). Onderzoekers beginnen te ontraadselen hoe voedingsfactoren, stress en omgevingsfactoren maken dat bepaalde schakelaars beginnen te haperen waardoor kralen niet meer worden aan- of uitgezet. Het is in zo’n geval dus niet dat jij een bepaalde kraal mist (=erfelijkheid), maar dat door je ongezonde leefwijze zo’n schakelaar niet meer goed kan functioneren. Dit mechanisme blijkt een cruciale rol te spelen in tal van beschavingsziekten en het legt de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid weer voor een groot deel terug in de handen van de burgers, van jou en mij dus.”
(bron: genezendvermogen.nl)

(We adviseren je je arts te raadplagen bij supplementen als je al medicijnen neemt)